Uw voordelen

     Eerder rendement

Omdat alle elementen vooraf zijn geproduceerd, draait het werk op de bouwplaats om de montage. Dit leidt tot een significant kortere bouwtijd en beperkt de overlast voor de omgeving. Met duidelijke afspraken kunnen we tot wel 30% tijdwinst behalen. Hoe eerder het gebouw gereed is, hoe eerder het zijn functie kan gaan vervullen en rendement opleveren. Dit verbetert de ROI aanzienlijk! Met onze rekenmodellen kunnen we dit ook aantonen.

     Kostenbesparing

De grootste winst is te halen in de ontwerpfase. Juist daar kijkt Stabiel naar de mogelijkheden om het totale gebouw voordeliger te maken. Als we repetitie kunnen bereiken in de draagstructuur, scheelt dat behoorlijk in de kosten. De fabricage van prefab beton elementen in de fabriek is kwalitatief beter, efficiënter en veiliger dan productie op de bouwplaats. Dat is logisch, omdat het productie proces in een betonfabriek gestandaardiseerd is en de omstandigheden daar optimaal zijn.

Een slimme prefab draagconstructie biedt veel voordelen voor andere werkzaamheden. Het vooraf opnemen van sparingen en voorzieningen maakt een snellere inbouw van installaties mogelijk. Ook kunnen complete prefab badkamers en hout skelet gevels worden meegenomen in de montage. Vaak bespaart het ook andere bouwplaatskosten, zoals onderstempeling of steigerbouw.

We denken en werken Lean. We elimineren alle mogelijke verspillingen en reduceren faalkosten. Daarnaast besparen we opslagruimte op de bouwplaats, omdat we de te monteren elementen op ‘just in time’ basis aanleveren. Een goede samenwerking met alle betrokken partijen is hierbij cruciaal.

     Minder risico

Stabiel adviseert niet alleen, maar neemt ook de verantwoordelijkheid voor de engineering, productie en montage. Voor de engineering beschikken we over meer dan 70 tekenaars, modelleurs, constructeurs en projectleiders, allemaal prefab specialisten. Hierdoor kunnen we snel schakelen en het engineeringsproces optimaliseren.

Voor onze opdrachtgever dus minder zorgen om risico’s, planning en faalkosten van de prefab constructie. En daarmee meer tijd en aandacht voor de rest van het project!

     Alles onder controle

Bij een bouw project zijn veel partijen betrokken die hun werk allemaal op het juiste moment goed moeten opleveren. Het proces is immers zo goed als de zwakste schakel. Stabiel heeft jarenlange ervaring met het managen van dit proces. BIM speelt hierin een belangrijke rol. Zowel voor de onderlinge afstemming als voor het voorkomen van passingsproblemen op de bouwplaats. Daarnaast volgen we bouwplanningen nauwkeurig op. Met één aanspreekpunt, afspraak is afspraak en focus op alle aspecten van het bouwproces zorgen we voor reductie van faalkosten en tijdige oplevering, zonder verrassingen.