Persoonsgegevens die wij verwerken
Stabiel Management B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Zakelijk e-mailadres
  • Locatie
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in het contactformulier of de quick-scan aanvraag, in overige correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stabielmanagement.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stabiel Management verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Stabiel management verwerkt persoonsgegevens om onze projecten uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek of quick-scan aanvraag te kunnen beantwoorden en met u te kunnen communiceren.

Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren

  • We houden graag ook na het afronden van een project contact om te weten of er nieuwe projecten zijn die we samen kunnen doen. Dit doen we per telefoon, e-mail of post, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

Om een optimale gebruikers ervaring te bieden op onze website

  • Stabiel Management B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stabiel Management gebruikt geen geautomatiseerde besluitvorming bij de verwerking van persoonsgegevens. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door software zonder dat daar een mens of medewerker van Stabiel tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stabiel Management bewaart persoonsgegevens en bestanden zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afronding geldt een bewaartermijn van maximaal 12 maanden, zodat we aanvullende verzoeken en/of klachten kunnen behandelen. Bestanden die we ontvangen voor de quick-scan verwijderen we, als u besluit om geen gebruik te maken van onze diensten, binnen 30 dagen na het kenbaar maken van dit besluit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stabiel Management deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stabiel Management B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stabiel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag op onze website bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Wat zijn cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stabiel Management en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
Verwijdering van zakelijke contactgegevens is niet mogelijk indien wij deze nodig hebben om een overeenkomst tussen Stabiel en uw organisatie uit te kunnen voeren. Veelal verwerken wij deze gegevens zonder toestemming op basis van de opdracht overeenkomst.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stabielmanagement.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stabiel Management wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stabiel Management neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stabielmanagement.nl.

Stabiel Management BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring vermeld.

Contactgegevens:
Stabiel Management
Nijverheidslaan 155
5506 EC Veldhoven
040 – 208 52 63
info@stabielmanagement.nl